Å R S M Ø T E 2 0 1 8 21.02.2018
Skrevet av: Linda Svendsen
Til alle medlemmer i Tveter HK Onsdag 14.mars avholder Tveter HK årsmøte 2018

 

Årsmøte 2018 avholdes onsdag 14. mars kl. 19.00 i Hornnes skole


Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen og saksliste

3. Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder lagenes årsmeldinger

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

6. Behandle innkomne forslag og saker

7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift

8. Vedta idrettslagets budsjett for 2018

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

10. Valg av styre, valgkomite og øvrige verv iht. organisasjonsplanen


Innkomne saker sendes til tveter@ronhandball.no innen 14 dager før årsmøte.

Vi håper mange vil benytte anledningen til å få bedre innsikt i klubbens drift og aktiviteter.

Årsmøtepapirer vil bli delt ut på årsmøte.

Alle er velkommen til å delta!?????


Motta nyheter rett i eposten!
Din epost:
Aktivitetskalender
Velg lag/grupper:
Se hele kalenderen her

Med vennlig hilsen

Tveter Hk